Czerwone gwiazdy - sojusznik czarnych krzyży nad Polską. Lotnictwo sowieckie nad Kresami wrzesień-październik 1939

40,00 zł

Mirosław WawrzyńskI

Czerwone gwiazdy - sojusznik czarnych krzyży nad Polską. Lotnictwo sowieckie nad Kresami wrzesień-październik 1939

ISBN 83-7339-065-7

Wydanie I

Obj. 188 str. + 24 str. zdjęć dokument. + 8 str. barwnych sylwetek samolotów

Format 14,5 x 20,0 cm

Oprawa miękka klejona

Ilość

Książka Czerwone gwiazdy – przeciwnik czarnych krzyży nad Polską jest pierwszą publikacją popularnonaukową poświęconą działaniom lotnictwa sowieckiego nad Polską we wrześniu-październiku 1939 roku. Autor wykorzystał w niej wiele nieznanych wcześniej relacji i dokumentów. Dzieło jest kontynuacją jego wcześniejszych publikacji, stanowiąc podsumowanie badań nad historią lotnictwa sowieckiego w latach 1936-1941. Cennym uzupełnieniem teksu jest kilkadziesiąt dotąd nieznanych zdjęć archiwalnych oraz sylwetki barwne samolotów polskich i sowieckich. Mirosław Wawrzyński (dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego) interesuje się od wielu lat lotnictwem wojskowym i kampaniami powietrznymi w XX wieku. Na ten temat opublikował kilkadziesiąt artykułów, m.in. w czasopismach „Aerofan” (Włochy), „Air Magazine” (Francja), „Small Air Force Observer” (USA), „Lotnictwo Wojskowe”/”Lotnictwo”, „Mars”, „Militaria i Fakty”, „Militaria XX wieku”, „Strzał”. Jest także autorem lub współautorem czterech książek poświęconych historii lotnictwa wojskowego: Regia Aeronautica 1935-1943 (1998), Hurricane w obcej służbie (2001), Ju 87 in Foreign Service (2005), Captured Me 109s (2007).

35 Przedmioty