Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947

40,00 zł

Aleksander Gella

Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947

ISBN 83-86245-37-9

Wydanie II

Obj. 232 str., 40 zdjęć

Indeks nazwisk

Format 15,5 x 23,0 cm

Oprawa miękka klejona

Ilość

Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947 to książka o: - rozgrywkach między Ameryką a Rosją, - likwidacji Polskiego Państwa Podziemnego, - przygotowaniu planowych aresztowań, - sowieckiej akcji dezinformacyjnej na Zachodzie, - sowieckich agentach - Brytyjczykach, - genialnych kłamstwach Moskwy dla przyjaciół na Zachodzie, - procesie Rządu Polski Podziemnej i Komendanta Głównego Armii Krajowej w Moskwie w 1945 r., - planach ustrojowych dla III Rzeczypospolitej, - samoobronie przed podbojem wewnętrznym - pozbyciu się PSZ przez Rząd Jego Królewskiej Mości. Aleksander Gella  Urodzony we Lwowie, wychowany w Zakopanem, lata wojny spędził na Rzeszowszczyźnie.Tam skończył kurs podchorążych AK (Kolbuszowa). Studiował w Lublinie, Krakowie i Warszawie. Uzyskał dyplomy magistra praw na UJ, doktorat z myśli ekonomicznej na SGPiS w Warszawie i docenturę z socjologii w IFiS PAN w Warszawie. Opublikował cztery książki po polsku i cztery po angielsku. Jest autorem ok. 90 prac na temat historii i socjologii inteligencji i zagadnień społecznych, opublikowanych w kwartalnikach naukowych polskich i zagranicznych. Prof. Gella wykładał na Zachodzie jako "visiting profesor" na uniwersytetach w Kanadzie (Edmonton) i Kalifornii (San Jose i Santa Barbara). Profesor zwyczajny na Stanowym Uniwersytecie Nowojorskim w Buffalo. Od 1972 r. jest też "Senior Fellow of St. Anthony`s College" w Oxfordzie oraz profesorem zwyczajnym PUNO w Londynie. Członek wielu towarzystw naukowych w USA, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie oraz dwóch organizacji kombatanckich: SPK w Buffalo i ŚZŻAK w Warszawie. Za książkę Naród w defensywie (Londyn, 1987) otrzymał pierwszą nagrodę im. E. Raczyńskiego nadaną mu przez Polską Fundację Kulturalną w Londynie. Po opublikowaniu książki Development of Class Structure in Easten Europe w 1989 r. dostał nagrodę im. Lenkszewicza, nadaną przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Londynie.

19 Przedmioty