Czy jestem jeszcze w swoim domu? Ostatnie dni Gerharta Hauptmanna

45,71 zł

Gerhart Pohl

Czy jestem jeszcze w swoim domu? Ostatnie dni Gerharta Hauptmanna

Posłowie Janusza Skowrońskiego w j. polskim i w j. niemieckim

Nota biograficzna Gerharta Pohla - autor: Mateusz Hartwich - w j. polskim i w j. niemieckim

ISBN 978-83-7339-072-3

Wydanie I Obj. 176 str. + 16 str. zdjęć, 31 zdjęć + film dokumentalny "Tajemnica Łąkowego Kamienia" na płycie DVD

Format 14,5 x 20,0 cm

Oprawa miękka klejona

Ilość

Książka Gerharta Pohla to ciekawy przyczynek do historii tzw. Ziem Odzyskanych. Nie jest dziełem przypadku, że jej polska edycja nie mogła ukazać się drukiem w czasach tzw. Polski Ludowej. Gerhart Hauptmann, słynny niemiecki dramaturg, powieściopisarz i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1912 roku, mieszkał w Jagniątkowie koło Jeleniej Góry, u stóp Karkonoszy. W maju 1945 r. tereny te zajęła Armia Czerwona, a w ślad za nią przybyli przedstawiciele władz polskich. Zaczęła też napływać ludność polska, co rodziło różnorodne konflikty z wciąż mieszkającymi tam Niemcami. Wprawdzie komuniści i Związek Radziecki raz zdobytej władzy i terytoriów nigdy dobrowolnie nie oddawali, ale Niemcy liczyli, że przeciw Polakom będą wspierać ich wojskowe władze sowieckie. Skomplikowane relacje polsko-niemiecko-sowieckie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1946 ukazuje w posłowiu Janusz Skowroński. Wykorzystując dokumenty z archiwów polskich i niemieckich, po raz pierwszy opisał grę, jaka toczyła się w czerwcu i lipcu 1946 r. wokół przewiezienia trumny z ciałem G. Hauptmanna (zm. 12. VI 1946 r. w Jagniątkowie) do wschodnich Niemiec. Od 2001 r. w domu G. Hauptmanna działa muzeum poświęcone pisarzowi. Można więc powiedzieć, że w końcu jest on w swoim domu, przynajmniej duchem.

66 Przedmioty