Perły znad Kwisy

PLN40.00

JANUSZ SKOWROŃSKI Perły znad Kwisy. Tajemnice z pogranicza Śląska i Łużyc ISBN 978-83-7339-083-9 Wydanie I Obj. 184 str. + 32 str. zdjęć Indeks nazwisk Format 14,5 x 20,5 cm

Quantity

JANUSZ SKOWROŃSKI Perły znad Kwisy. Tajemnice z pogranicza Śląska i Łużyc ISBN 978-83-7339-083-9 Wydanie I Obj. 184 str. + 32 str. zdjęć Indeks nazwisk Format 14,5 x 20,5 cm   W swojej najnowszej książce znany badacz i dokumentalista Janusz Skowroński pisze m.in. o - poławaniu pereł słodkowodnych w Kwisie w XVI-XIX w., - budowie dwóch zapór na Kwisie: w okolicach Leśnej, u podnóża zamku Czocha (ukończona w 1905 r.) i w Złotnikach (ukończona w 1924 r.), - losach robotników przymusowych z Luksemburga, pzyzwiezionych na Dolny śląsk w 1942 r. na skutek represji niemieckich po zorganizowaniu 30 VIII 1942 r. strajku generalnego w Luksemburgu, - historii pałacu w Biedrzychowicach, gdzie mieściła się jedna ze skrytek dzieł sztuki przygotowana na polecenie generalnego konserwatora Prowicji Śląskiej G. Grundmanna, - dziejach zamku w Świeciu między Leśna i Świeradowem-Zdrojem, - nowych ustaleniach w sprawie tajemnic zamku Czocha, - nie wyjaśnionych do dziś okolicznościach śmierci Henryka Lambora, pod koniec wojny przypuszczalnie komendanta żandarmerii AK na region południowej Polski, a w 1945 r. prawdopodobnie szefa utworzonego w Lubaniu III Rejonu Inspektoratu Górnośląskiego WiN, wchodzącego w skład tzw. Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego, - sztolniach wykutych przez Niemców pod Górą Zamkowa w Lubaniu, - odnalezionych przez J. Skowrońskiego nieznanych listach mjr. H. Sucharskiego, komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplette, do siostrzenicy Natalii, świadczących o głębokiej religijności majora, - zapomnianym obrońcy Westerplatte, strz. Bolesławie Horbaczu, który po wojnie osiadł w Zarębie koło Lubania, - podróży kard. Karola Wojtyły na Łużyce w 1972 r., gdzie spotkał się z przedstawicielami Kościoła prowadzącymi pracę duszpaterską wśród Serbołużyczan. Ogromnie cennym dodatkiem do książki jest reprodukcja przełożonej na j. polski niemieckiej publikacji z 1925 r., wydanej z okazji ukończenia budowy zapory w Złotnikach na Kwisie, w której dokładnie opisano tę zaporę oraz zaporę w pobliżu Leśnej. Zamieszczono dokładne rysunki konstrukcyjne obu zapór, które nigdy później nie zostały opublikowane... Dotyczy to zwłaszcza okresu Polski Ludowej, gdy wszelkie zdjęcia i rysunki zapór wodnych objęte były ścisłą tajemnicą.

18 Items