W służbie Jej Seksualnej Mości. Szkice z historii seksszpiegostwa

PLN32.00

JAN LARECKI W służbie Jej Seksualnej Mości. Szkice z historii sekszpiegostwa ISBN 83-7339-054-5 Wydanie I Obj. 156 + 8 str., 34 zdjęcia Bibliografia Format 14,5 x 20,0 cm Oprawa miękka klejona

Quantity

JAN LARECKI W służbie Jej Seksualnej Mości. Szkice z historii sekszpiegostwa ISBN 83-7339-054-5 Wydanie I Obj. 156 + 8 str., 34 zdjęcia Bibliografia Format 14,5 x 20,0 cm Oprawa miękka klejona Prostytucja i szpiegostwo to nie tylko dwa najstarsze zawody świata, ale i najbardziej skrywane praktyki często wywierające silny wpływ na różne poczynania człowieka. Zawsze szły ze sobą w parze. Dawno odkryty związek między pożądaniami ciała i knowaniami umysłu odgrywał prawdopodobnie większą rolę w historii niż zabiegi wielu polityków i generałów. Główny cel wykorzystywania seksu jako instrumentu ułatwiającego szpiegowanie to nakłonienie kochanka lub kochanki - po uwiedzeniu i roznamiętnieniu - do ujawnienia znanych jemu czy jej tajemnic. W takich działaniach specjalizowały się służby specjalne Związku Radzieckiego (KGB i GRU) oraz byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (STASI). Ale i nasz wywiad miał w dziedzinie wykorzystania seksu do zdobywania różnych tajemnic coś do powiedzenia...  Książka Jana Lareckiego jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem w Polsce. Mogę zapewnić, że ciąg dalszy nastąpi...

79 Items